Spolek Koliba


Náš spolek se snaží o zachovávání zvyků a obyčejů spojených se salašnickým hospodařením, snažíme se o zachování tradičních řemesel, našeho folklóru a gorolského nářečí. Jsme parta nadšenců, goralů slezských, kterým záleží na odkazů našich předků.
Hlavním zájmovým regionem sdružení je oblast Moravskoslezských Beskyd.
Datum vzniku spolku: 7. dubna 2008
Cílem spolku je:
  • ochrana přírody a krajiny,
  • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
  • navrácení původního plemene ovce valašky do Beskyd,
  • zachování zvyků a obřadů spojených se salašnickým hospodařením,
  • zachování tradičních řemesel, folklóru, národopisu a „goralského“ nářečí,
  • vybudování edukačního střediska.
Orgány spolku
Předseda: Josef Straka
Pokladník: Krista Straková
Člen výboru: Lenka Koždoňová
Kontrolní komise: Karel Kurzysz, Eliška Svatoňová, Jolanta Stará
Spolek nemá žádné zaměstnance